img

תכנית עמיתים

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש עם הפנים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים במתנ"סים פותחים עולם לכולם! תכנית ארצית הפועלת בעשרות מתנ"סים ברחבי הארץ. מטרתה לסייע בשיקומם החברתי של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ובהשתלבותם ...

תכנית עמיתים

מנדלה

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש עם הפנים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים מחויבות ונגישות, הדרך להשתלבות אנו מזמינים אתכם, אנשים בוגרים עם מוגבלות, לקחת חלק בפעילות הפנאי של המרכזים הקהילתיים ולהצטרף לעשייה הקהילתית! אנשים ...

מנדלה
WhatsApp chat