בקונסרבטוריון פועלים הרכבים שונים.
• הרכב הסקסופונים בהובלתו של יעקב יארצקי
• הרכב כינורות בהובלתה של סופיה פיקובסקי
• הרכבים קאמריים בהדרכתם של סופיה פונברשטיין, רוי וייסגלס, אורה סנדלר, דניאל שפי, נפתלי כהן

השתתפות בהרכבים מותנית במבחן קבלה.

לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ המתאימים - ללא תשלום נוסף

img
WhatsApp chat