קייטנה מועדים רישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנות א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנות א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנות ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנים א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנות ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנות ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנות ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ב3 ב4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנות-א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנות-ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנות-ג1 ג2 ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים א3 א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין א2 א3 א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בכפר א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בכפר ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בכפר ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל א1 א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל ב1 ב2 ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל ג1 ג2 ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל ג4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי ב3 ב4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול - א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנות א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנות ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנות ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנים א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנים ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנים ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנות א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנות ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנות ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל א1 א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שובו א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שובו ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שובו ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שירו למלך א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שירו למלך א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שלב א1 ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שלב ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
WhatsApp chat