קייטנה מועדים רישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - בגין ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - בגין ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - בגין ג3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוי אשכול א3 ב3 ג3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוי אשכול ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוי אשכול ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל א3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ב3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ג3
03/07/22
21/07/22
לרישום
WhatsApp chat