קייטנה מועדים רישום
נצח ישראל בנים א1
03/07/22
21/07/22
לרישום
נצח ישראל בנים א2
03/07/22
21/07/22
לרישום
נצח ישראל בנים ב1
03/07/22
21/07/22
לרישום
נצח ישראל בנים ג1
03/07/22
21/07/22
לרישום
WhatsApp chat