ההרשמה נסגרה

לכל שאלה או פניה יש ליצור קשר עם מטה מעגלים 
מס' טלפון 026331861 שלוחה 6
 
קייטנה מועדים רישום
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות א1-א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות א3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות ב1-ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות ג1-ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ב1-ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ג3 ג4
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנות א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנות ב1 ב2 ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנות ג1 ג2 ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנים א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנים ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנים ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אשירה א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אשירה א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בכפר א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בכפר ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בכפר ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - גשר א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - גשר ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - גשר ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל א1 א2 א3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ב1 ב2 ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ב4
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ג1 ג2 ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ג4 ג5 ג6
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי א3 א4
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - חב''ד בנות א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - חב''ד בנות ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - חב''ד בנות ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - לוי אשכול א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - לוי אשכול ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - לוי אשכול ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - מוריה בנות א
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - מוריה בנות ב'
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - מוריה בנות ג'
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - נצח ישראל בנות א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - נצח ישראל בנות ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - נצח ישראל בנות ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל א3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שובו א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שובו ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שובו ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שלב א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שלב ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
WhatsApp chat