קייטנה מועדים רישום
א. ישראל בנות א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנות א3
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנות ב1 ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנות ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנות ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנים א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנים א3 א4
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנים ב1 ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנים ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנים ג1 ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
א. ישראל בנים ג3 ג4
30/11/21
06/12/21
סגור
אגם חובה-665257
20/12/22
26/12/22
לרישום
אופל-180521
30/11/21
06/12/21
סגור
אופל-180521
20/12/22
26/12/22
לרישום
אור חובה-318766
20/12/22
26/12/22
לרישום
אור חובה-318766
30/11/21
06/12/21
לרישום
אורות בנות א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
אורות בנות ב1 ב2 ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
אורות בנות ג1 ג2 ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
אורות בנים א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
אורות בנים ב1 ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
אורות בנים ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
אורטל-158477
30/11/21
06/12/21
סגור
אורטל-158477
20/12/22
26/12/22
לרישום
איילת השחר-107235
20/12/22
26/12/22
לרישום
איילת השחר-107235
30/11/21
06/12/21
סגור
איריס חובה-106617
20/12/22
26/12/22
לרישום
איריס-106617
30/11/21
06/12/21
סגור
איתמר-622506
20/12/22
26/12/22
לרישום
איתמר-622506
30/11/21
06/12/21
סגור
אלה-180661
20/12/22
26/12/22
לרישום
אלה-180661
30/11/21
06/12/21
סגור
אלונים חובה-578500
20/12/22
26/12/22
לרישום
אלונים-578500
30/11/21
06/12/21
סגור
אלמוגים-106724
30/11/21
06/12/21
סגור
אלמוגים-106724
20/12/22
26/12/22
לרישום
אמוראים בנות-667824
20/12/22
26/12/22
לרישום
אמוראים בנים-667832
20/12/22
26/12/22
לרישום
אנפה-195560
30/11/21
06/12/21
סגור
אנפה-195560
20/12/22
26/12/22
לרישום
אסף-622480
20/12/22
26/12/22
לרישום
אסף-622480
30/11/21
06/12/21
סגור
אצטרובל-666636
20/12/22
26/12/22
לרישום
ארבל-158493
20/12/22
26/12/22
לרישום
ארבל-158493
30/11/21
06/12/21
סגור
אריאל בנות-107037
20/12/22
26/12/22
לרישום
אריאל בנות-107037
30/11/21
06/12/21
סגור
אשירה א1
30/11/21
06/12/21
סגור
אשירה א2
30/11/21
06/12/21
סגור
אשירה.ח. בנות-654442
20/12/22
26/12/22
לרישום
אשירה.ט. בנות-669531
20/12/22
26/12/22
לרישום
בגין
03/07/22
21/07/22
לרישום
בגין ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
בגין- ג1 ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
בגין-א1 א2 א3
30/11/21
06/12/21
סגור
בגין-ב1 ב2 ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
ברקת-116137
30/11/21
06/12/21
סגור
ברקת-116137
20/12/22
26/12/22
לרישום
בשן-180570
30/11/21
06/12/21
סגור
בשן-180570
20/12/22
26/12/22
לרישום
גדעון-636175
30/11/21
06/12/21
סגור
גולן-106419
30/11/21
06/12/21
סגור
גולן-106419
20/12/22
26/12/22
לרישום
גחלת-116145
20/12/22
26/12/22
לרישום
גחלת-116145
30/11/21
06/12/21
סגור
גלעד-180679
20/12/22
26/12/22
לרישום
גלעד-180679
30/11/21
06/12/21
סגור
גפן חובה-572487
20/12/22
26/12/22
לרישום
גפן-572487
30/11/21
06/12/21
סגור
גשר א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
גשר ב1 ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
גשר חובה-638312
30/11/21
06/12/21
לרישום
גשר טרום- 636167
20/12/22
26/12/22
לרישום
גשר-636167
30/11/21
06/12/21
סגור
דובדבן-809590
20/12/22
26/12/22
לרישום
דובדבן-809590
30/11/21
06/12/21
סגור
דוכיפת-122978
20/12/22
26/12/22
לרישום
דוכפית-122978
30/11/21
06/12/21
סגור
דולב-172551
20/12/22
26/12/22
לרישום
דולב-172551
30/11/21
06/12/21
סגור
דרור-122952
30/11/21
06/12/21
סגור
דרור-122952
20/12/22
26/12/22
לרישום
הבשור חובה-158501
20/12/22
26/12/22
לרישום
הבשור-158501
30/11/21
06/12/21
סגור
הדר-106492
20/12/22
26/12/22
לרישום
הדר-106492
30/11/21
06/12/21
סגור
הראל א1 א2 א3
30/11/21
06/12/21
סגור
הראל ב1 ב2 ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
הראל ב4
30/11/21
06/12/21
סגור
ורדים טרום-355743
20/12/22
26/12/22
לרישום
ורדים-355743
30/11/21
06/12/21
סגור
ז'בוטינסקי ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
זבוטינסקי א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
זבוטינסקי ב1 ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
זוהר-158535
20/12/22
26/12/22
לרישום
זוהר-158535
30/11/21
06/12/21
סגור
זיתים טרום-107045
20/12/22
26/12/22
לרישום
זיתים-107045
30/11/21
06/12/21
סגור
זמיר-122960
20/12/22
26/12/22
לרישום
זמיר-122960
30/11/21
06/12/21
סגור
חב"ד בנות ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
חב"ד.ט.בנות רמה ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חב"ד.ט.בנים רמה ב
20/12/22
26/12/22
לרישום
חב''ד בנות א1
30/11/21
06/12/21
סגור
חב''ד בנות ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
חבד חובה בנות
20/12/22
26/12/22
לרישום
חבד חובה בנים
20/12/22
26/12/22
לרישום
חבד ט. בנים רמה ד
20/12/22
26/12/22
לרישום
חבד.ט. בנות רמה ד
20/12/22
26/12/22
לרישום
חבצלת-106732
20/12/22
26/12/22
לרישום
חבצלת-106732
30/11/21
06/12/21
סגור
חוחית-122086
30/11/21
06/12/21
סגור
חוחית-122986
20/12/22
26/12/22
לרישום
חופית בנות-195552
20/12/22
26/12/22
לרישום
חופית בנות-195552
30/11/21
06/12/21
סגור
חמדת-572503
20/12/22
26/12/22
לרישום
חמדת-572503
30/11/21
06/12/21
סגור
חן-107227
30/11/21
06/12/21
סגור
חן-107227
20/12/22
26/12/22
לרישום
חצב טרום-572495
20/12/22
26/12/22
לרישום
חצב-572495
30/11/21
06/12/21
סגור
חרובים-106625
30/11/21
06/12/21
סגור
חרובים-106625
20/12/22
26/12/22
לרישום
חרצית-158543
30/11/21
06/12/21
סגור
טופז-180687
20/12/22
26/12/22
לרישום
טופז-180687
30/11/21
06/12/21
סגור
יהלום טרום-318790
20/12/22
26/12/22
לרישום
יהלום-318790
30/11/21
06/12/21
סגור
יובל-150607
20/12/22
26/12/22
לרישום
יובל-150607
30/11/21
06/12/21
סגור
יסמין חובה-336339
20/12/22
26/12/22
לרישום
יסמין-336339
30/11/21
06/12/21
סגור
יצחק נבון א1
30/11/21
06/12/21
סגור
יצחק נבון ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
יצחק נבון ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
יצחק נבון ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
ירדן-180653
20/12/22
26/12/22
לרישום
ירדן-180653
30/11/21
06/12/21
סגור
ירמות בנות- 667840
20/12/22
26/12/22
לרישום
כיסופים-107193
20/12/22
26/12/22
לרישום
כיסופים-107193
30/11/21
06/12/21
סגור
לבונה-126748
30/11/21
06/12/21
סגור
לבונה-126748
20/12/22
26/12/22
לרישום
לוז-158550
30/11/21
06/12/21
סגור
לוז-158550
20/12/22
26/12/22
לרישום
לוי אשכול
03/07/22
21/07/22
לרישום
לוי אשכול א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
לוי אשכול ב1 ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
לוי אשכול ג1 ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
לילך-150664
20/12/22
26/12/22
לרישום
לילך-150664
30/11/21
06/12/21
סגור
לשם-135657
20/12/22
26/12/22
לרישום
לשם-135657
30/11/21
06/12/21
סגור
מוריה-808956
20/12/22
26/12/22
לרישום
מוריה-808956
30/11/21
06/12/21
סגור
מטע-172585
20/12/22
26/12/22
לרישום
מטע-172585
30/11/21
06/12/21
סגור
מיטל-173369
20/12/22
26/12/22
לרישום
מיטל-173369
30/11/21
06/12/21
סגור
מפל חט"צ-654251
20/12/22
26/12/22
לרישום
מקור חכמה-569806
30/11/21
06/12/21
סגור
נורית חובה-130856
20/12/22
26/12/22
לרישום
נורית-130856
30/11/21
06/12/21
סגור
נחליאלי-665752
20/12/22
26/12/22
לרישום
נצח בנות חובה-628461
20/12/22
26/12/22
לרישום
נצח בנים חובה-628438
20/12/22
26/12/22
לרישום
נצח בנים טרום-628453
20/12/22
26/12/22
לרישום
נצח ישראל בנות
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנות א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנות ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנות ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנים
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנים א1
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנים א1
03/07/22
21/07/22
לרישום
נצח ישראל בנים א2
03/07/22
21/07/22
לרישום
נצח ישראל בנים ב1
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנים ב1
03/07/22
21/07/22
לרישום
נצח ישראל בנים ג1
30/11/21
06/12/21
סגור
נצח ישראל בנים ג1
03/07/22
21/07/22
לרישום
נצח ישראל-628453
30/11/21
06/12/21
סגור
סביון-809582
20/12/22
26/12/22
לרישום
סביון-809582
30/11/21
06/12/21
סגור
סחלב-664979
20/12/22
26/12/22
לרישום
סיגלית-158576
30/11/21
06/12/21
סגור
סיגלית-158576
20/12/22
26/12/22
לרישום
סלעית טרום-536896
20/12/22
26/12/22
לרישום
סלעית-536896
30/11/21
06/12/21
סגור
סנונית טרום-355735
20/12/22
26/12/22
לרישום
סנונית-355735
30/11/21
06/12/21
סגור
סער חט"צ-654277
20/12/22
26/12/22
לרישום
ספיר-106690
30/11/21
06/12/21
סגור
ספיר-106690
20/12/22
26/12/22
לרישום
עוזיאל
03/07/22
21/07/22
לרישום
עוזיאל א1 א2
30/11/21
06/12/21
סגור
עוזיאל א3
30/11/21
06/12/21
סגור
עוזיאל ב1 ב2
30/11/21
06/12/21
סגור
עוזיאל ב3
30/11/21
06/12/21
סגור
עוזיאל ג1 ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
עוזיאל ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
עטרה טרום-418806
20/12/22
26/12/22
לרישום
עטרה-418806
30/11/21
06/12/21
סגור
עפרוני-665760
20/12/22
26/12/22
לרישום
ערבה-107086
30/11/21
06/12/21
סגור
ערבה-107086
20/12/22
26/12/22
לרישום
ערמונים-106963
30/11/21
06/12/21
סגור
ערמונים-106963
20/12/22
26/12/22
לרישום
צאלים-106856
30/11/21
06/12/21
סגור
צאלים-106856
20/12/22
26/12/22
לרישום
צליל טרום-667287
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנות א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנות א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנות ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א. ישראל בנים א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנות ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנות ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנות ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ב3 ב4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - א.ישראל בנים ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנות-א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנות-ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנות-ג1 ג2 ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים א3 א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אורות בנים ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה - אשירה א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - אשירה ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין א2 א3 א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בגין ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בכפר א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בכפר ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - בכפר ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - גשר ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל א1 א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל א4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל ב1 ב2 ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל ג1 ג2 ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - הראל ג4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי ב3 ב4
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - ז'בוטינסקי ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - יצחק נבון ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול - א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - לוי אשכול ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנות א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנות ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנות ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנים א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנים ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מוריה בנים ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - מפל
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנות א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנות ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנות ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים א1 א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - נצח ישראל בנים ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - סער
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה - עוזיאל א1 א2 א3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ב1 ב2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ב3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ג1 ג2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - עוזיאל ג3
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שובו א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שובו ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שובו ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שירו למלך א1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שירו למלך א2
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שלב א1 ב1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - שלב ג1
20/12/22
26/12/22
לרישום
קייטנות חנוכה - תלתן
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - א. ישראל בנות ג1 ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - אורות בנים ג1 ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - בי''ס בכפר א ב ג
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - הראל ג1 ג2 ג3
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - הראל ג4 ג5 ג6
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - זבוטינסקי א3 א4
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - זבוטינסקי ג1 ג2
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות חנוכה-בתי"ס - נצח ישראל בנים א2
30/11/21
06/12/21
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות א3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות ב3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנות ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים א3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים א4
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים ב3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים ג3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אהבת ישראל בנים ג4
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אופל -180521
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אור חובה -318766
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות ב3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנות ג3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנים א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנים א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנים ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנים ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנים ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורות בנים ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אורטל -158477
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - איילת השחר -107235
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - איריס חובה -106617
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - איתמר -622506
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אלה -180661
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אלונים -578500
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אלמוגים -106724
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אנפה -195560
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אסף -622480
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ארבל -158493
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אריאל בנות -107037
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אשירה -654442
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אשירה א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - אשירה א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בגין א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בגין א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בגין ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בגין ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בגין ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בגין ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בגין ג3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בכפר א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בכפר ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בכפר ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ברקת -116137
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - בשן -180570
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גולן -106419
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גחלת -116145
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גלעד -180679
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גפן חובה -572487
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - גשר א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גשר א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גשר ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גשר ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - גשר טרום -636167
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - דובדבן -809590
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - דוכפית -122978
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - דולב -172551
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - דרור -122952
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הבשור חובה -158501
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - הדר -106492
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל א3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ב3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ב4
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ג3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ג4
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ג5
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - הראל ג6
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ורדים טרום -355743
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ז'בוטינסקי א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ז'בוטינסקי א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ז'בוטינסקי ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ז'בוטינסקי ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ז'בוטינסקי ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - זוהר -158535
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - זיתים טרום -107045
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - זמיר -122960
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חב''ד בנות א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חב''ד בנות ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חב''ד בנות ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חבצלת -106732
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חוחית -122086
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חופית בנות -195552
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חמדת -572503
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חן -107227
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חצב חובה -572495
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - חרובים -106625
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - חרצית -158543
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - טופז -180687
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - יהלום טרום -318790
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - יובל -150607
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - יסמין חובה - 336339
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - יצחק נבון א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - יצחק נבון ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - יצחק נבון ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - יצחק נבון ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ירדן -180653
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - כיסופים -107193
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לבונה -126748
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לוז -158550
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לוי אשכול א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לוי אשכול א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לוי אשכול ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לוי אשכול ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לוי אשכול ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לוי אשכול ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לילך -150664
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - לשם -135657
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - מוריה -808956
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - מטע -172585
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - מיטל -173369
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - מפל חט''צ- 654251
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - מקור חכמה -569806
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נורית חובה -130856
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל -628453
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנות א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנות א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנות ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנות ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנות-62846
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנים א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנים א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנים ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנים ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - נצח ישראל בנים-62843
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - סביון -809582
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - סיגלית -158576
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - סלעית טרום -536896
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - סנונית טרום- 355735
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - סער חט''צ -645277
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ספיר -106690
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - עוזיאל א1 - א2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - עוזיאל א3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - עוזיאל ב1 - ב2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - עוזיאל ב3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - עוזיאל ג1 - ג2
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - עוזיאל ג3
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - עטרה טרום - 418806
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ערבה -107086
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - ערמונים -106963
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - צאלים -106856
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - קשת -527598
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - רותם -106443
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - רימון חובה-578518
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - רמת נריה -527606
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - רקפות -106914
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שובו א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שובו ב1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שובו ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שושן חובה -463786
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - שיבולת -107078
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שיטה -107201
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שילה חובה -135665
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - שילה טרום -335950
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שלב א1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - שלב ג1
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - תאנים -107011
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - תבור חובה -106435
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - תהילה חובה -135707
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ב - תילתן -654269
07/04/22
13/04/22
סגור
קייטנות פסח תשפ''ב - תמרים חובה -536888
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א. ישראל בנות א1 א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנות א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנות ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנות ב3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנות ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנות ג3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנים א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנים א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנים ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנים ב3 ב4
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנים ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - א.ישראל בנים ג3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אגם 665257
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אופל 180521
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אור 318766
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורות בנות א1 א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורות בנות ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורות בנות ג1 ג2 ג3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורות בנים א1 א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורות בנים א3 א4
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורות בנים ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורות בנים ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אורטל 158477
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - איילת השחר 107235
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - איריס 106617
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - איתמר 622506
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אלה 180661
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אלונים 578500
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אלמוגים 106724
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אמוראים בנות 667824
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אמוראים בנים 667832
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אנפה 195560
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אסף 622480
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אצטרובל 666636
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ארבל 158493
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אריאל בנות 107037
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אשירה א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אשירה א2 א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אשירה ב1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אשירה ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אשירה ח 654442
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - אשירה ט 669531
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בגין א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בגין א2 א3 א4
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בגין ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בגין ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בכפר א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בכפר ב1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בכפר ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ברקת 116137
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - בשן 180570
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גולן 106419
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גחלת 116145
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גלעד 180679
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גפן 572487
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גשר א1 א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גשר א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גשר ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גשר ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - גשר טרום 636167
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - דובדבן 809590
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - דוכיפת 122978
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - דולב 172551
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - דרור 122952
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - הבשור 158501
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - הדר 106492
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - הראל א1 א2 א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - הראל א4
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - הראל ב1 ב2 ב3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - הראל ג1 ג2 ג3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - הראל ג4
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ורדים 355743
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ז'בוטינסקי א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ז'בוטינסקי א2 א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ז'בוטינסקי ב3 ב4
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ז'בוטינסקי ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - זבוטינסקי ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - זוהר 158535
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - זיתים 107045
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - זמיר 122960
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חבד ח בנות 669465
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חבד ח בנים 669432
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חבד ט בנות 669440
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חבד ט בנות 669457
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חבד ט בנים 669473
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חבד ט בנים 669499
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חבצלת 106732
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חוחית 122986
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חופית בנות 195552
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חמדת 572503
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חן 107227
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חצב 572495
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - חרובים 106625
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - טופז 180687
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - יהלום 318790
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - יובל 150607
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - יסמין 336339
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - יצחק נבון א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - יצחק נבון ב1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - יצחק נבון ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - יצחק נבון ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ירדן 180653
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ירמות 667840
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - כיסופים 107193
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לבונה 126748
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לוז 158550
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לוי אשכול א1 א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לוי אשכול א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לוי אשכול ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לוי אשכול ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לילך 150664
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - לשם 135657
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מוריה 808956
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מוריה בנות א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מוריה בנות ב1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מוריה בנות ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מוריה בנים א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מוריה בנים ב1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מוריה בנים ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מטע 172585
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מיטל 173369
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - מפל חט"צ 654251
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נורית 130856
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נחליאלי 665752
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח בנות ח 628461
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח בנים ח 665182
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח בנים ט 665174
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל בנות א1 א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל בנות ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל בנות ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל בנים א1 א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל בנים א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל בנים ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל בנים ב3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - נצח ישראל ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - סביון 809582
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - סחלב 664979
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - סיגלית 158576
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - סלעית 536896
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - סנונית 355735
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - סער חט"צ 654277
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ספיר 106690
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - עוזיאל א1 א2 א3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - עוזיאל ב1 ב2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - עוזיאל ב3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - עוזיאל ג1 ג2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - עוזיאל ג3
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - עטרה 418806
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - עפרוני 665760
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ערבה 107086
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - ערמונים 106963
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - צאלים 106856
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - צליל 667287
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - קשת 527598
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - רותם 106443
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - רימון 578518
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - רמת נריה 527606
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - רקפות 106914
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שובו א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שובו ב1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שובו ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שושן 463786
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שיבולת 107078
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שיטה 107201
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שילה חובה 135665
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שילה ט 335950
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שירו למלך 669523
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שירו למלך א1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שירו למלך א2
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שלב א1 ב1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - שלב ג1
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - תאנים 107011
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - תבור 106435
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - תהילה 135707
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - תילתן 654269
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - תמרים 536888
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות פסח תשפ''ג - תרשיש 180646
28/03/00
03/04/00
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - אור חובה 318766
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - איריס חובה 106617
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - אלונים חובה 578500
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - בגין ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - בגין ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - בגין ג3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - גפן חובה 572487
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - הבשור חובה 158501
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - ורדים טרום 355743
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - זיתים טרום 107045
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - חצב חובה 572495
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - יהלום טרום 318790
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - יסמין חובה 336339
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוי אשכול א3 ב3 ג3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוי אשכול ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוי אשכול ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - נורית חובה 130856
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - סלעית טרום 536896
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - סנונית טרום 355735
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל א3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ב3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עוזיאל ג3
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - עטרה טרום 418806
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - רימון חובה 578518
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - שושן חובה 463786
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - תבור חובה 106435
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - תהילה חובה 135707
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ תשפ''ב - תמרים חובה 536888
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנות קיץ 2020 - צהרון חנמ-פעמונית ח.
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק צהרון חנמ-אלונים ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק צהרון חנמ-סנונית ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנ"מ-גפן ח.
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנ"מ-חצב ח.
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנ"מ-עטרה ט
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנ"מ-שושן ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנ"מ-תבור ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-איריס ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-הבשור ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-ורדים ט
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-זיתים ט
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-יהלום ט
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-יסמין ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-סלעית ט
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-רימון ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-תהילה ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק. צהרון חנמ-תמרים ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ 2020 - ק.צהרון חנ"מ-נורית ח
01/07/20
30/07/20
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות א1-א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות א3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות ב1-ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנות ג1-ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ב1-ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - א. ישראל בנים ג3 ג4
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנות א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנות ב1 ב2 ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנות ג1 ג2 ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנים א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנים ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אורות בנים ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אשירה א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - אשירה א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בגין ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בכפר א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בכפר ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - בכפר ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - גשר א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - גשר ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - גשר ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל א1 א2 א3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ב1 ב2 ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ב4
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ג1 ג2 ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - הראל ג4 ג5 ג6
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי א3 א4
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - ז'בוטינסקי ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - חב''ד בנות א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - חב''ד בנות ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - חב''ד בנות ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - יצחק נבון ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - לוי אשכול א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - לוי אשכול ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - לוי אשכול ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - מוריה בנות א
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - מוריה בנות ב'
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - מוריה בנות ג'
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - נצח ישראל בנות א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - נצח ישראל בנות ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - נצח ישראל בנות ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל א1 א2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל א3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ב1 ב2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ב3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ג1 ג2
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - עוזיאל ג3
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שובו א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שובו ב1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שובו ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שלב א1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ בתי''ס תשפ''ב - שלב ג1
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אופל -180521
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אופל- 180521
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אורטל -158477
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אורטל- 158477
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - איילת השחר -107235
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - איילת השחר- 107235
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - איתמר -622506
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - איתמר- 622506
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אלה -180661
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אלה -180661
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אלמוגים -106724
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אלמוגים -106724
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אנפה -195560
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אנפה -195560
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אסף- 622480
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אסף- 622480
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ארבל -158493
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ארבל -158493
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אריאל בנות -107037
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אריאל בנות -107037
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אשירה -654442
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - אשירה- 654442
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ברקת -116137
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ברקת -116137
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - בשן -180570
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - בשן- 180570
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גולן -106419
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גולן- 106419
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גחלת -116145
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גחלת -116145
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גלעד -180679
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גלעד -180679
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גשר טרום -636167
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - גשר טרום -636167
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דובדבן -809590
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דובדבן- 809590
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דוכפית -122978
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דוכפית -122978
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דולב -172551
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דולב -172551
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דרור- 122952
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - דרור-122952
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - הדר -106492
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - הדר -106492
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - זוהר -158535
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - זוהר -158535
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - זמיר - 122960
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - זמיר -122960
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חבצלת -106732
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חבצלת -106732
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חוחית -122986
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חוחית -122986
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חופית בנות -195552
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חופית בנות- 195552
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חמדת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חמדת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חן -107227
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חן- 107227
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חרובים -106625
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חרובים- 106625
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חרצית -158543
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - חרצית- 158543
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - טופז - 180687
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - טופז -180687
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - יובל -150607
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - יובל -150607
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ירדן -180653
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ירדן -180653
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - כיסופים - 107193
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - כיסופים -107193
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לבונה -126748
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לבונה-126748
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוז -158550
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לוז -158550
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לילך - 150664
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לילך- 150664
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לשם - 135657
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - לשם -135657
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מוריה -808956
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מוריה -808956
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מטע -172585
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מטע- 172585
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מיטל -173369
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מיטל -173369
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מפל חט''צ -654251
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - מפל חט''צ -654251
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - נצח ישראל -628453
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - נצח ישראל -628453
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - נצח ישראל בנות628461
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - נצח ישראל בנות628461
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - נצח ישראל בנים628438
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - נצח ישראל בנים628438
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - סביון - 809582
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - סביון -809582
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - סיגלית -158576
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - סיגלית -158576
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - סער חט''צ -645277
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - סער חט''צ -645277
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ספיר -106690
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ספיר- 106690
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ערבה -107086
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ערבה -107086
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ערמונים -106963
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - ערמונים -106963
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - צאלים -106856
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - צאלים- 106856
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - קשת -527598
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - קשת -527598
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - רותם -106443
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - רותם- 106443
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - רמת נריה -527606
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - רמת נריה- 527606
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - רקפות -106914
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - רקפות -106914
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שיבולת -107078
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שיבולת- 107078
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שיטה -107201
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שיטה -107201
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שילה חובה -135665
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שילה חובה- 135665
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שילה ט - 335950
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - שילה ט. -335950
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - תאנים -107011
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - תאנים -107011
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - תילתן -654269
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - תילתן -654269
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - תרשיש -180646
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנות קיץ תשפ''ב - תרשיש -180646
03/07/22
21/07/22
סגור
קשת-527598
30/11/21
06/12/21
סגור
קשת-527598
20/12/22
26/12/22
לרישום
רותם-106443
30/11/21
06/12/21
סגור
רותם-106443
20/12/22
26/12/22
לרישום
רימון חובה-578518
20/12/22
26/12/22
לרישום
רימון-578518
30/11/21
06/12/21
סגור
רמת נריה-527606
30/11/21
06/12/21
סגור
רמת נריה-527606
20/12/22
26/12/22
לרישום
רקפות-106914
30/11/21
06/12/21
סגור
רקפות-106914
20/12/22
26/12/22
לרישום
שושן חובה-463786
20/12/22
26/12/22
לרישום
שושן-463786
30/11/21
06/12/21
סגור
שיבולת-107078
30/11/21
06/12/21
סגור
שיבולת-107078
20/12/22
26/12/22
לרישום
שיטה-107201
30/11/21
06/12/21
סגור
שיטה-107201
20/12/22
26/12/22
לרישום
שילה חובה-135665
30/11/21
06/12/21
לרישום
שילה חובה-135665
20/12/22
26/12/22
לרישום
שילה-335950
30/11/21
06/12/21
סגור
שילה.ט.-335950
20/12/22
26/12/22
לרישום
שירו למלך חובה-66952
20/12/22
26/12/22
לרישום
תאנים-107011
30/11/21
06/12/21
סגור
תאנים-107011
20/12/22
26/12/22
לרישום
תבור חובה-106435
20/12/22
26/12/22
לרישום
תבור-106435
30/11/21
06/12/21
סגור
תהילה חובה-135707
20/12/22
26/12/22
לרישום
תהילה-135707
30/11/21
06/12/21
סגור
תילתן-654269
20/12/22
26/12/22
לרישום
תמרים חובה-536888
20/12/22
26/12/22
לרישום
תמרים-536888
30/11/21
06/12/21
סגור
תרשיש-180646
30/11/21
06/12/21
סגור
תרשיש-180646
20/12/22
26/12/22
לרישום
WhatsApp chat