חיפוש באתר

טפסים

תקנון רישום לחוגים תשפ"א

הנחיות למילוי הטופס:

יש לקרוא את התקנון ולחתום!

 

 פעילות בתקופת קורונה:

 המרכז מתחייב לתת 36 מפגשים שנתיים בכל חוג. במידה, ובגלל הקורונה, יתבטלו מפגשים הם יוחזרו במהלך שנת החוגים. במידה ולא יוחזרו המפגשים ינתן החזר כספי למשתתפים.

דרכי תשלום:

 • סכום מזומן לכל התקופה.
 • כרטיס אשראי, בפריסה לתשלומים חודשיים ללא ריבית והצמדה. תשלום אחרון לפני ה-  20/6/2021
 • המחאות דחויות עד ל 20- לכל חודש. תשלום אחרון לפני ה- 20/6/2021
 • לא ניתן לשלם תשלום חלקי או מידי חודש בחודשו עבור הפעילות.

הנחות:

 • תינתן הנחה בשיעור של 10% על חוג שני, ולחוג שלישי ומעלה של 5% לכל בית אב.
 • ההנחה תינתן על פי החוג הזול מבין החוגים שאליהם נרשם כל בית אב.
 • משתתף שירשם וישלם לכל השנה, עד ל 15- בספטמבר, יזכה בחודש פעילות חינם (האחרון בשנת הפעילות(.
 • הנחות ומבצעים בהתאם לפרסום. אין כפל הנחות.
 • פניות לועדת הנחות עד לתאריך: 15.11.20 (חובה לשלם את כלל הסכום לחיוב עם מועד הרישום)
 • פניות שתוגשנה לאחר המועד ואו ללא כל המסמכים הנדרשים – לא תתקבלנה.

חופשות:

 חופשות- המרכז לא יקיים פעילות חוגים בימים כדלהלן (ימים אלו מחושבים בעלות החוג)

 • ערב ראש השנה וראש השנה- ימים שישי - ראשון, כ"ט באלול התש"פ עד ב' בתשרי תשפ"א, 18-20 לספטמבר 2020
 • ערב יום כיפור ויום כיפור – ימים ראשון-שני ט' – י' תשרי התשפ"א 27-28 לספטמבר 2020
 • ערב חג סוכות וחול המועד סוכות- מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"א, 2 באוקטובר 2020 , עד יום שישי, כ"א בתשרי התשפ"א, 9 באוקטובר 2020
 • תענית אסתר - פורים- ימים חמישי-שישי, י"ג –י"ד באדר התשפ"א, 25-26 לפברואר 2021
 • ערב פסח וחול המועד פסח- מיום שישי י"ג בניסן התשפ"א, 26 במרץ 2021 , עד יום שישי, כ' בניסן התשפ"א, 2 באפריל 2021
 • ערב יום השואה יום רביעי, כ"ה בניסן התשפ"א, 7 באפריל 2021 . ביום זה הפעילות תסתיים בשעה 19:00
 • ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה – יום שלישי א' אייר התשפ"א 13 באפריל 2021 ביום זה הפעילות תסתיים בשעה 19:00
 • יום הזיכרון – יום העצמאות- ימים רביעי-חמישי ,ב'-ג' באייר התשפ"א, 14-15 באפריל 2021
 • ערב שבועות וחג השבועות- ימים ראשון-שני ה' – ו' בסיון התשפ"א, 16-17 במאי 2021

ביטולים:

 בקשות ביטול יטופלו רק לאחר הגשה למזכירות של "טופס ביטול", בכתב בלבד וחתום על ידי המבקש עד לתאריך 25 בכל חודש. בקשות ביטול שהוגשו למדריך/ה לא יטופלו. 

אין אפשרות לביטול חלקי של חודש. השתתפות בחלק מהחודש תיחשב השתתפות בכל החודש.

* הביטול יכנס לתוקף לאחר אישור הרכזת ו/או מנהל/ת המרכז הקהילתי, החל מהחודש העוקב להגשת טופס הבקשה. הגביה או הזיכוי יחושבו בהתאם.

* לאחר 31 בדצמבר ולנרשמים החל מ 1/1/2021 לא יתקבלו ביטולי חוגים או פעילויות אחרות.

לאחר מועד זה יחוייב המשתתף בתשלום מלא עד סוף השנה.

מדמי ההחזר תנוכה עמלה (2.5% בגין כרטיס אשראי, 20 ₪ בגין כל שיק חוזר/מבוטל(.

 • במידה והצורך בביטול יהיה קשור באופן ישיר לנגיף הקורונה, יהיה ניתן לבטל את ההשתתפות בחוג בכל מועד. אם הודעת הביטול (בכתב) הגיעה למרכז עד ה 10- לחודש יהיה חיוב עד סוף אותו חודש. אם הודעת הביטול הגיעה )בכתב) למרכז לאחר ה 10- לחודש - החיוב יהיה עד סוף החודש העוקב.
 • אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.
 • במידה ויאושר ביטול, ישאר זיכוי במערכת שניתן לשמור עד 29/8/2021 בלבד

 נהלים:

 • פתיחת חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי כפי שיקבע על ידי רשת מרכזים קהילתיים בלבד.
 • משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המרכז רשאית להפסיק השתתפותו בחוג וזאת לאחר מתן התראה.
 • המרכז אחראי על ילדי החוגים בשעות הפעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד, ולא בדרך לחוג וממנו.
 • השתתפות בחוגים תתאפשר רק לאחר סילוק חובות משנים קודמות.
 • אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום לפעילות.
 • ימים ושעות החוגים יקבעו באופן סופי ע"פ ההרשמה בפועל.
 • חוג שלא יפתח, תינתן האפשרות לעבור לחוג אחר או לקבל החזר כספי מלא
 • לרשת מרכזים קהילתיים שמורה הזכות לשנות שעות וימי פעילותמדריךחדר פעילות.
 • הרשת אינה אחראית על אובדן או פגיעה בציוד בשטח המרכז.
 • מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך או המרכז, יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתיאום מראש. עד לסוף שנת החוגים (יולי 2021)
 • היעדרות של משתתף/ת עקב מחלה/חופשה לא תזכה בהחזר כספי.
 • המשתתפים לא יבטלו ו/או ישנו את התשלום לחיוב חשבון ללא עדכון הרשת מראש ובכתב.
 • מחיר החוג אינו כולל 50 ₪ דמי רישוםחומריםביטוחדמי שכלול. במקרה של ביטול לא יוחזרו דמי רישום.
 • עלות חומרים/דמי השכלול יוחזרו רק במידה ולא נעשה בהם שימוש והמרכז מבטל את החוג.
 • כל מי שנרשם לחוג יחויב החל משיעור הניסיון וישלם גם על שיעור הניסיון עצמו.

הריני לאשר כי קראתי את כל תקנון ההרשמה ואני מבין/ה ומסכים/ה לכל הכתוב בו

אני מאשר\ת שקראתי את התקנון ואני מסכימ\ה לכל תנאיו. (חובה לאשר להמשך התהליך!):
חתמו כאן
צרו קשר:
 • רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
 • דרך יצחק רבין 21
 • בית שמש
 • 02-6335873
 • פקס: 02-9991254
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat