אולפן ללימודי עברית | גוונים

על הפעילות: 
האולפן ללימודי עברית פועל מטעם משרד החינוך והוא מאפשר לעולים מעל גיל 18 לרכוש את השפה העברית. האולפן מפעיל שני סמסטרים במהלך השנה, ומעבר ללימודי השפה הוא מקיים פעילויות קהילתיות ותרבותיות סביב מעגל השנה.

 

אולפן ללימודי עברית | גוונים
    WhatsApp chat