מחוברים | גוונים

על הפעילות: 
מחוברים היא תכנית המיועדת לילדים ונוער ממשפחות עולות מצרפת. התכנית פועלת במימון ובהובלת משרד החינוך, החברה למתנ"סים וארגון קעליטה. 
מטרת התכנית הינה לסייע בתהליכי קליטה והשתלבות של ילדים ונוער עולים בחברה הישראלית.
במסגרת התכנית, פועלים מרכזי למידה, חוגים מגוונים ופעילויות נוער עשירות.

מחוברים | גוונים
    WhatsApp chat