חוגים | לב העיר

שם הרכז/ת: אליענה גולדשטיין
lemida@bs.matnasim.co.il
על הפעילות:
במרכז קהילתי לב העיר זינמן מתקיימים חוגים למגוון גילאים.חוגים | לב העיר
    WhatsApp chat